Madonna Mia


Момиче лилия, не е за този свят:
с кестенови плитки крий ушите,
с копнеещи очи иззад сълзите –
като през лек дъждец, води с лазурен цвят.
…………………………………………………….