ОНОРЕ ДЬО БАЛЗАК /Тур,1799 – Париж,1850/


Живот и творчество: Импозантната фигура на Балзак се извисява над целия ХІХ век. Този човек е бил журналист, провалил се е като…