ХОРАТА НА ПИТ


от Абрахам Мерит

NORTH от нас вал на светлината начин изстрел половина до зенита. Тя дойде от зад петте върхове. Гредата повишиха през колона на сините мъгла, чиито страни са маркирани като …