Хайку – 3


свечерява се
на скамейката в зори
любовна двойка