Тревожно зад вековните гори…


автор: ПЕНЬО ПЕНЕВ
************************

Тревожно зад вековните гори,
щом затръби тръбата призори
и на атака пак ни призове –
……………………………….