Стихове на Преслава Бакалова


Когато прелива от чувства
дори и най-бедният стих,
……………………………………