САЛОМЕ


ДЕЙСТВУВАЩИ ЛИЦА:

ИРОД АНТИПА — тетрарх на Юдея

ИОАН — пророкът

МЛАДИЯТ СИРИЕЦ- началник на стражата

ТИГЕЛИН — млад римлянин
………………………………….