Романът „ОБЖАЛВАНЕТО“ – ДЖОН ГРИШАМ


Политиката винаги е била мръсна и нечестна игра. А и правосъдието не е оставало по-назад.
В основата на всичко това са играли не много пари и власт, а свръх много пари, циничност и …..