ПУКНАТАТА ВАЗА


Във вазата ми пукнатина
……………………………………