ПОЕМА ЗА ДЪРВОТО


Побратиме дърво, дълбоко
в пръстта забил нокте кафяви
и в жажда по небе високо
…………