ПЕСЕН ЗА МЕН (1-7)


– 1 –

Поздравявам се и се възпявам,
а каквото приема, ще приемеш и ти,
защото всеки атом, който ми принадлежи, също ти принадлежи.
………………………………………………………………………………