ОТРАЖЕНИЕ – роман – глава втора


Сестра му Софка бе по-голяма с три години. Беше женена и имаше две деца – момче и момиче. Семейството ù живееше в квартал „Чайка”. Родителите им, Стоян и Мария, живееха в същия район. Иван всяка събота или неделя посещаваше родителите си. Майка му го посрещна усмихната. Видът ù подсказваше взискателността към себе си. Понякога излъчваше … Има още

ОТРАЖЕНИЕ – роман – глава втора


Сестра му Софка бе по-голяма с три години. Беше женена и имаше две деца – момче и момиче. Семейството й живееше в квартал „Чайка”.
Родителите им, Стоян и Мария живееха в същия район.
Иван всяка събота или неделя посещаваше родителите си.
Майка му го посрещна усмихната. Видът й подсказваше, ……