Островът на човека


автор: АЛЕК ПОПОВ
******************************
(Вярвам в… Бъдещето на…)

I.
Сава се гърчеше на пода, а върху му се сипеха ударите на мъжете от Униформените Отряди за Сигурност (УОС). Той знаеше, че дълго няма да го бъде ако продължават така, но пък ако кажеше само една дума в знак на ….