ОГДЪН НАШ


Рождено име: Фредерик Огдън Наш (1902 – 1971)
Огдън Наш бил американски поет, чиито рими били леки и често безсмислени. Наш пораснал в Ню Йорк и Джорджия и прекарал година, учейки в Харвард(1921). През ранните години на 30-те бил редактор и чест писател на статии в списанието Ню Йоркър, но …..