НОЩНА ЛАМПА


автор: ВЛАДИМИР ЛУКОВ
*************************

Ето как луната ми свети
и се разбираме с нея:
тя ми говори в тези куплети,
аз неуморно и пея.
……………………….