Непубликувани стихотворения преди смъртта на Яворов


Недей ме нежно поглежда,
не се усмихвай приветно –
напразно храниш надежда
да найдеш чувство ответно.
………………………………..