НАЙ-СТАРОТО ЛЮБОВНО СТИХОТВОРЕНИЕ


Глинената плочка с творбата, открита в Нипур през 1880 г., е датирана около 2030 г. пр. н. е.
Шумерската плочка се пази в Музея на Древния Изток в Истанбул.Тя е …