МАРИЯ (из романа ЛУДОСТ)


Странно беше, че познавах някои от пациентите си в Болницата от времената, в които бях момче, в които скитах из уличките и кварталите на София и се впечатлявах от всичко – от гърмящите трамваи, от изпънатите гвардейци пред…