ДЕНЯТ, КОГАТО МОМИЧЕТАТА МЕ ХАРЕСАХА


Настана ден. Искам да кажа, че наистина стана, защото преди това беше седнал. Уверявам ви, че е много странно да …