Йозеф и времето – Агоп Мелконян


автор: Агоп Мелконян
Всичко започна съвсем банално – с един телефонен звън.
– Археологът Холидек ли е?
– Да – признах.
– Аз съм Йозеф Блажек, бригадирът. Ела веднага, намерихме някаква …..