И една усмивка


Нощта не трае никога без край
……………………………………………….