ИНТИМНО


Сега не стискаш ти ръцете мои.
Ще дойде продължителното време,
когато ще почивам с много прах
……………….