Изложба, посветена на 130 години от преименуването на Хаджиоглу Пазарджик в Добрич


На 2 март 2012 г. от 17.00 ч. в Художествена галерия – Добрич се откриваизложба „Спомени от стария Добрич”, посветена на 130-годишнината от преименуването на Хаджиоглу Пазарджик в Добрич. Организатори на събитието саОбщина град Добрич, Художествена …………