ЗАТИШИЕ


Понякога в стремеж към нещо непознато —
сред облаците чак да полетя сърцато
…………………………………………………………