ЕДНО СТАРОМОДНО МОМИЧЕ


автор: ДЖОАНА РЪС

Събудих се във ведрата Върмънтска утрин. Колата, с която карах гостите си у дома тихо се плъзгаше сред потъналите в мъгла кленове. Само по тези места човек може…

Едно старомодно момиче


автор: Джоана Ръс

Събудих се във ведрата Върмънтска утрин. Колата, с която карах гостите си у дома тихо се плъзгаше сред потъналите в мъгла кленове. Само по тези места човек може да се любува на такива багри. Електроавтомобилите са невероятно безшумни – ясно се чуваха…