ЕДНА ЧОВЕШКА СЪДБА


Тази година се случи горещо лято. Пожарите унищожиха горите и реколтата.
За капак на всичко управниците изгориха душата на почти всички сънародници.
Бяхме изпратени в най – глухия и забутан коловоз на живота.
……………………..