ДНИ ВЪРХУ ПРИКЛАДА


автор: ПЕНЬО ПЕНЕВ
*************************

Знам, идват бурни времена,
тъй както конница в галоп;
тръби пожарната война,
залегнала в студен окоп.
……………………………..