ДЕЛА И ДНИ – поема


автор: ХЕЗОИД – старогръцки поет

Музи, чеда Пиерийски, прославящи всичко със песни,
хайде, за Зевс разкажете, във химн величайте баща си:
смъртните стават чрез него еднакво незнайни и знайни,
………………………………………………………………………..