ДВЕ ТЕЛА


Две тела, останали сами,
понякога са като две вълни, …