ДАРБА


автор: Цветан Сашев
Член на сдружението на писателите – гр.Добрич
Великотърновси унивелситет “ Св. св. Кирил и Методий“
спец. „Българска Филология“
****************************************************

Да можеш
да искаш
да знаеш
………..