ГЪРБОМ


автор: ВЛАДИМИР ЛУКОВ
**************************

С гръб към Земята, с очи към Небето
гледката пада в душата…
Няма във нея ни помен от мисъл,
нито от чувство познато.
………………………………..