Градът в морето


автор: Едгар Алън По

О, виж: Смъртта издигна трон

Там в странен град, под небосклон

На запад в мрака скрит далек,
……………………………………..