В СЛЕДВАЩИЯ ВЕК


Преминава действителността в недействителност постепенно.
Ще прочетеш буквите, излезли изпод това перо,…