… И ненаситно, всичко пак ще взема!…


От всичко,
щедро ще раздават…
И аз – от всичко,
щедро взех.
В излишък вземах –
……………………

… И ненаситно, всичко пак ще взема!…


автор: Георги Чобанов
***********************

От всичко,
щедро ще раздават…
И аз – от всичко,
щедро взех.
………….