ВРЕМЕТО ИЗТИЧА БЪРЗО


Времето изтича бързо
……………………………..