ВРАТА В СТЕНАТА


автор: Хърбърт Уелс

І.
През една вечер на откровеност, преди по-малко от три месеца, Лайънъл Уолъс ми разказа тази история за Вратата в стената. И на времето смятах, че поне що се отнася до него, историята е …..