ВЛАДИМИР ЛУКОВ


Роден е на 2 юни, 1949 г. година в село Ценово, Русенско, потомък на фамилията Чипови от с. Пътеле, Егейска Македония. Завършва специалности география и философия в Софийски университет. Бил е работник, учител и специалист по управление на ……………..