АНАСТАСИЯ


автор: ОСКАР УАЙЛД
ТО, грозни Дом на изкуствата, който няма за нищо
От всички велики хора, нещата са спасени от време,
В изсъхне тялото на момичето е подадена
………………………………………………….