ЩРИХ ЗА ОТКРОВЕНОСТТА


Откровеността е неподправеност в съжденията и изразяване за истинската същност на нещата, ситуациите, поведението, качеството да даден продукт, и произведение на …