ПРИТИСНАТО ДО МЕН


автор: Габриела Мистрал

Тъках те, късче от плътта ми,
във лоното си ден по ден,
зиморничаво меко късче,
………………..