ХОРАТА НА ПИТ


от Абрахам Мерит

NORTH от нас вал на светлината начин изстрел половина до зенита. Тя дойде от зад петте върхове. Гредата повишиха през колона на сините мъгла, чиито страни са маркирани като …

The People of the Pit


by Abraham Merritt

NORTH OF us a shaft of light shot half way to the zenith. It came from behind the five peaks. The beam drove up through a column of blue haze whose edges were marked as sharply as the rain that streams from the edges of a thunder cloud. It was like the flash of a searchlight through an azure mist.
……..

ТЪРТЕЯТ


Здравейте, Приятели!

Ще Ви представя едит прекрасен разказ на Ейбрахам Мерит /1884 – 1943/. Той е един от създателите и класиците на американската фантастична и хорър литература .
…………………..