ЯНУШ ПИЛИНСКИ


Янош Пилински е роден в Будапеща, където завършва гимназия и университет. През 1944 год. е мобилизиран, а година по-късно обхожда военнопленническите лагери в Германия. Преживяното през тия години е постоянна тема….