Надгробно стихотворение на романиста и поет Робърт Луис Балфор Стивънсън


„Под звездната безкрайна шир,
сложете ме да спя във мир…

Простички неща


На тоя свят
понякога се случват простички неща: …

Стихове от Омар Кадди


гледам на света, в жените влюбен –
в онези, заради които се върти Вселената,…

В СЛЕДВАЩИЯ ВЕК


Преминава действителността в недействителност постепенно.
Ще прочетеш буквите, излезли изпод това перо,…

СПОМЕН


Къщата бе геометрия, скочила в зеленината
глухоняма на парк, чийто статуи – хора без ключ – се…

Чаша с вода


Ти стоиш, водичка, във чашата пред мене
и ме гледаш с очи, избягали изпод крана,..

ФИЛИП ЛАРКИН – ПОЕЗИЯ


Когато видя една двойка деца
и предположа че той я чука,
а тя взема хапчета или има диафрагма
знам, че това е раят. …

ТВОИТЕ ОЧИ


автор: ОКТАВИО ПАС
.
Есен във една поляна горска,
дето светлината пее
върху рамо на дърво,…

Ноктюрно за Сан Илдефонсо


Нощта измисля друга нощ

Октавио Пас „Затворникът“ (1947)


НЕ СИ се изличил.
…………………………

ДВЕ ТЕЛА


Две тела, останали сами,
понякога са като две вълни, …

ВСЕОБХВАТЕН ВЯТЪР


Настоящето е непрестанно …

СТИХОВЕ – ЕМИЛИ ДИКИНСЪН


Това е писмото ми до света,
който не ми е писал –
простите новини от Природата –
………

СТИХОВЕ ОТ ЕМИЛИ ДИКИНСЪН


Научихме любовта добре –
буквите – думите – първа глава
от книгата – и откровението –

ГАРВАНЪТ


В полунощ седях приведен, отегчен, отчаян, бледен
над забравено познание – том със тайнствени слова.
Тъмен сън ме скри дълбоко, ала тихичко похлопа,
……..

ВЕРУЮ


Вярвам в своето сърце, уханна клонка,
моят бог като листак го полюлява,
със любовния му дъх живота пълни
……………..

ИНТИМНО


Сега не стискаш ти ръцете мои.
Ще дойде продължителното време,
когато ще почивам с много прах
……………….

ПОЕМА ЗА ДЪРВОТО


Побратиме дърво, дълбоко
в пръстта забил нокте кафяви
и в жажда по небе високо
…………

ПРИТИСНАТО ДО МЕН


автор: Габриела Мистрал

Тъках те, късче от плътта ми,
във лоното си ден по ден,
зиморничаво меко късче,
………………..

ПЕСЕН ЗА МЕН (1-7)


– 1 –

Поздравявам се и се възпявам,
а каквото приема, ще приемеш и ти,
защото всеки атом, който ми принадлежи, също ти принадлежи.
………………………………………………………………………………

TWO SCENES


We see us as we truly behave:
From every corner comes a distinctive offering.
…..

ЯБЪЛКА


Сега ти чисто гола ябълка ядеш,
……………………………………………….

САН


Червена птица е дъхът ми
……………………………………

ЦЕЛУНИ МЕ, А СЛЕД ТОВА МЕ РОДИ


Свян
завързват сега…

…………………………

НАШАТА ЛЮБОВ


автор: Джемал Сюрея

Разрушителна е тази любов,
……………………………………….