Гостенката – драма


Горещ юнски ден. Около четиринадесет часа.
В дома на Румен Петров. Домакинът е с тъмносини дънки и червена…

САЛОМЕ


ДЕЙСТВУВАЩИ ЛИЦА:

ИРОД АНТИПА — тетрарх на Юдея

ИОАН — пророкът

МЛАДИЯТ СИРИЕЦ- началник на стражата

ТИГЕЛИН — млад римлянин
………………………………….