РОМАНЪТ „ТЕАТЪР” НА СЪМЪРСЕТ МОЪМ


Романът „Театър” на английският писател Съмърсет Моъм ни разкрива житейската история на …..

Повест –художествено повествователно литературто произведение


Повестта е един от традиционните епически видове в литературата, който по обсег, обем и творческо внушение заема средно място между разказа и романа.
Разликите са по отношение на сюжетното развитие: по-добре …

ЗА ЛИТЕРАТУРАТА


Когато говорим за литература, би трябвало да започнем с произхода на думата. Тя е от латински произход – lit(t)еra, lit(t)eratura; в случая говорим за произведения в писмен вид, в които авторът разказва конкретна история, пресъздавайки …