КОНФУЦИЙ И РАННОТО КОНФУЦИАНСТВО


Историческа обстановка
В традиционната историография се смята, че през периода, когато живее К., управлява д. Джоу (周 Zhōu) (1122-249 г.пр.н.е.). Всъщност, джоуския уан изпълнявал само ритуални функции, като свещено лице, на което Небето е поверило управлението на…