ИНТИМНО


Сега не стискаш ти ръцете мои.
Ще дойде продължителното време,
когато ще почивам с много прах
……………….

ПОЕМА ЗА ДЪРВОТО


Побратиме дърво, дълбоко
в пръстта забил нокте кафяви
и в жажда по небе високо
…………