БАТАЛНА ЖИВОПИС


Баталната живопис (от френски bataille, „битка“) е жанр в живописта, който третира военни теми — военния бит, картините на бойните действия, образите на войниците и военачалниците. Картините не само обрисуват батални сцени, но обикновено и прославят героизма на воините. Характерни за баталната живопис са многофигурните сцени и …