ЗА ЛИТЕРАТУРАТА КАТО ИЗКУСТВО


Значителна част от четящите люде знаят, че изкуството е краен продукт на възпроизвеждане и възприятие на база …

За човека и неговата същност


Човекът е същество със силно развит главен мозък, даващ възможността за разсъждение,…

ЗА ВАЖНИТЕ НЕЩА ОТ ЖИВОТА


Споменавайки за важните неща в живота, всеки един от нас трябва да се замисли най-напред за приоритетите,…

ОТНОСНО СВОБОДАТА


Според мен тази тема има не само личен, но и обществено-национален характер. Погледнато от тематичен аспект, свободата е полифонична, но независимо от това е ограничена.
В библията са заложени …