ДАМА ПИКА


Куклена пиеса по мотиви от повестта „Дама Пика” на А. С. Пушкин

Мария Станкова

Действащи лица:
Лиза

Херман
…………..